people2

varitex_logo

Varitex streeft de hoogst mogelijke competentie op het gebied van compressie na. Zij doet dit door de ontwikkeling, productie en verkoop van Therapeutische Elastische Kousen (naar Europese normen) en andere producten op het gebied van compressietherapie. Daarbij wil Varitex een bijdrage leveren in het verder ontwikkelen van het kennis- en ervaringsniveau van iedereen die bij het behandelen van compressiebehoeftigen betrokken is.

benen_blauwejurk_imgOver Varitex

Van oudsher is Varitex nauw verbonden met de flebologie. Zo werd de eerste Varitex maatkous ontwikkeld voor de praktijk van pionier H.R. van de Molen. Varitex heeft altijd een actief en stimulerend beleid gevoerd ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en de publicatie daarvan.

Vanaf de oprichting onderkende Varitex dat productie van elastische kousen samen moet gaan met de ontwikkeling van de compressietherapie. Zo werden de eerste drukmetingen al in 1958 met behulp van TNO apparatuur bij Varitex verricht. Deze metingen zouden de basis leggen voor de officiële indeling in de klassen 1 tot 4. Momenteel levert Varitex zelf aangepaste apparatuur voor drukmeting aan fabrikanten van elastische kousen.

Vanuit deze taakopvatting en de ontwikkelde kennis op het gebied van compressietherapie, is Varitex nauw betrokken bij de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en standaardisering. Vanzelfsprekend is een goede compressietherapie afhankelijk van het juist instellen en uitvoeren van die behandeling. Daarom beschouwt Varitex het instrueren en opleiden van ieder die bij de behandeling betrokken is, als een essentieel onderdeel van haar taak.