Algemene informatie
Hulpmiddelenkompas TEK
Huidarts.com


Beroeps- en belangenverenigingen
Zorginstituut Nederland
NVFL - Ned. Ver. voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
NVH - Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
NVOS - Orthobanda
SLCN - Stichting Lymfologie Centrum Nederland
ZN - Zorgverzekeraars Nederland


Behandelcentra
Földiklinik
Lympho-Opt Klinik
Ziekenhuizen in Nederland


Patiëntenverenigingen
NLNet - Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NPCF - Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NvWSWs - Nederlandse Sturge-Weber Vereniging
SKTN - Stichting Klippel-Trenaunay Nederland
Vereniging van Vaatpatiënten


Opleidingsinstituten
DCoP - Dutch College of Phlebology


Overige 
L&R - Ready Wrap
Mego Afek, Fabrikant Lympha Press
VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
SEMH - Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen